خبر فوری ومهم برای متقاضیان نهضت ملی مسکن!! | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

خبر فوری ومهم برای متقاضیان نهضت ملی مسکن!!

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

13 روز پیش 2603 بازدید
خبر فوری ومهم برای متقاضیان نهضت ملی مسکن!!

به گزارش ملکیتا،مدیرعامل سازمان ملی زمین ومسکن بیان نمود:درحال حاضر52هزارهکتارزمین برای نهضت ملی مسکن تأمین شده است که ازاین رقم حدود36هزارهکتارزمین درحریم شهرها قراردارد.وازجمله برنامه ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن رفع مشکل کمبودزمین دربعضی ازمناطق کشور می‌باشد.

وی اظهار نمود:تاکنون16هزارهکتار زمین برای شهرک سازی وطبق مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری درنظر گرفته شده است ودربرنامه اولیه نهضت ملی مسکن،باید 1.2میلیون خانواردراراضی دولتی ساکن شوند که با درنظر گرفتن 600هزارواحدشهرهای جدید زمین 1.8میلیون واحدمسکونی دولتی خواهد بود.

 

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!
 

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!
 

مدیرعامل سازمان ملی زمین ومسکن ازتوافق با بخش خصوصی که از17هزار هکتارزمین استفاده کند خبردادوگفت:دربعضی ازشهرهاکه زمین نداریم مانندشهرهای شمالی،اگر تقاضا بیشتراز اراضی تأمین شده باشد برای ساخت تعدادبیشتری واحدمسکونی ازارتفاع وتراکم استفاده خواهیم کرد.

مالکی گفت:371هزارواحد درقالب مسکن ویلایی ویا گروهی ساخته خواهد شدواین واحدهای نهضت ملی مسکن درخراسان جنوبی،یزد،اصفهان و...به صورت ویلایی ساخته خواهد شد.ودرضمن مشخص شد که قیمت زمین درطرح نهضت ملی مسکن صفر محاسبه شده است وبه صورت اجاره 99ساله واگذارمی‌شود.

وی درپایان بیان نمود:باتوجه به دستوری که رئیس جمهوردرموردساخت مسکن ملی برای کارگران وهمچنین کارکنان صنایع وکارخانه‌ها افزود:یکی دیگرازسیاست هایی که توسط شورای عالی مسکن درنظر  گرفته شد این موضوع احداث شهرک‌هایی درسواحل جنوب می‌باشدوباید دراین سواحل مکان‌یابی‌هایی را انجام دهیم.این شهرک‌ها همان شهرک‌های مولد ومسکونی است که مکان‌یابی این شهرک‌هابه پایان رسیده وبه مرحله بررسی‌های فنی شورای عالی شهرسازی ومعماری رسیده است.

 

 

 

هموطنان عزیز وگرامی لطفاًنظرات گرانبهای خودتان راباماوهمراهان همیشگی ملکیتا به اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support