خبرخوش وزیرراه وشهرسازی درموردکاهش قیمت مسکن | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

خبرخوش وزیرراه وشهرسازی درموردکاهش قیمت مسکن

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 15467 بازدید
خبرخوش وزیرراه وشهرسازی درموردکاهش قیمت مسکن

وزیرراه وشهرسازی ((مهردادبذرپاش))ومحمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاداسلامی امروزبرای ساخت مسکن درنشستی درقالب نهضت ملی اساتید،کارکنان ودانشجویان دانشگاه دراراضی معرفی شده توسط دانشگاه آزادتفاهم نامه امضا کردند.

برمبنای این تفاهم نامه قراراست درسراسرکشورتاساخت500هزارواحدمسکونی  برای کارکنان،اساتیدوساخت خوابگاه های متأهلی برای بهره مندی دانشجویان دانشگاه آزادمدنظرقرارگیرد.

مهردادبذرپاش باتأکید براینکه 500هزارواحدمسکونی استادان،کارکنان وخوابگاه های متأهلی دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی،نوآورانه وبااستفاده ظرفیت های پژوهشی احداث خواهدشد،گفت:امسال وسال آینده درکشور سال شکوفایی تولید مسکن است .

وی بایادآوری اینکه چندی پیش درموردتولیدمسکن باوزارت علوم،تحقیقات وفناوری توافق شدبیان نمود:برای ساخت مسکن دانشگاه آزاد اسلامی رایزنی حدود3ماه پیش آغازشدکه امروز با امضای این تفاهم نامه عملیاتی شد.قراراست که دانشگاه آزاد اسلامی به جریان تولیدمسکن برای اعضای هیأت علمی ،کارکنان ودانشجویان درقالب خوابگاه های دانشجویی ومسکن های استیجاری مبادرت کند.

وزیرراه وشهرسازی با بیان اینکه بدین منظورکارگروه های مشترکی برای اختصاص زمین درتک تک استانها تشکیل خواهدشدتصریح کرد:درحوزه نهضت ملی مسکن زمین هایی که متعلق به وزارت راه وشهرسازی است،با حمایت وزارتخانه دراختیاردانشگاه قرارمی گیرد.

وزیرراه وشهرسازی بیان کرد:رویکرداین وزارتخانه درتولیدمسکن نهضت کاهش نرخ تمام شده است.نرخ بالای این روزهای ساخت مسکن موردقبول نیست وتلاش می کنیم تا باپایین آمدن قیمت تمام شده درساخت،هم درتأمین مصالح ساختمانی وهم حذف نرخ زمین،شرایط رابرای خانه دار شدن مردم فراهم کنیم.

وی گفت:ما سعی وتلاش خودرا خواهیم کردتاارزان سازی تولیدمسکن دربرنامه قرارگیرد.

بذرپاش دانشگاه آزاد را یکی ازظرفیت های مناسب علمی پژوهشی عنوان وبیان کرد:بارویکردحال حاضرمطمئن هستم،درسال جاری وآتی،دانشگاه آزاداسلامی تبدیل به یک کارگاه بزرگ تولیدمسکن درکشورخواهدشد.

 

 

 

 

منتظرنظرات شما عزیزان درزیراین خبرهستیم.

 

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support