دستورویژه رئیس جمهوردرباره متقاضیان طرح ملی مسکن | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

دستورویژه رئیس جمهوردرباره متقاضیان طرح ملی مسکن

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 15936 بازدید
دستورویژه رئیس جمهوردرباره متقاضیان طرح ملی مسکن

رئیس جمهور،سیدابراهیم رئیسی درجلسه دیروزهیئت دولت بااشاره به گزارش ارائه شده ازطرف معاون اجرایی رئیس جمهوردرموردعدم تمکن مالی بعضی واجدان شرایط درطرح نهضت ملی مسکن برای تأمین پیش پرداخت ها،وزارت راه وشهرسازی ودستگاه های زیربط رامأمورکردبه گونه ای تدابیرلازم رابه عمل آورندتا درطرح مسکن افرادنیازمندوحائز شرایط از لیست متقاضیان خارج نشوند.

درهمین جلسه رئیس جمهورنیزبه گزارش های دریافتی ازمشکلات مربوط به حوزه دارونیزاشاره کردوبیان نمود:برای مردم دارو مانند نان اهمیت داردودولت خودراملزم به تأمین آن می داند،ازوزیربهداشت وسازمان برنامه وبودجه وبانک مرکزی درخواست می کنم تا اقدامات لازم درجهت تأمین اعتبارموردنیازبرای دارو را به عمل آورند.

 

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!
 

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!
 

رئیس جمهور دربخش دیگری از سخنانش با اشاره به اقدامات  دولت در چندماه قبل برای ایجادوراه اندازی زیرساخت های اجرای طرح کالابرگ ،وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی رامتولی اطلاع رسانی دراین زمینه معرفی وتأکید نمودن که یک اطلاع رسانی یکپارچه،دقیق وبه موقع برای آگاهی مردم وازبین بردن دغدغه ها ونگرانی آنهادرموردتأمین کالاهای اساسی با اجرای این طرح لازم می باشد.

رئیسی بااشاره به اخباربرخی رسانه ها درموردپرداخت تسهیلات ویژه به کارکنان بانکها،اظهارداشت:پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی باید عادلانه ومبتنی برضوابط باشدودرجامعه نباید این احساس به وجود آید که هرکسی به خزانه نزدیک تر است زودتروبیشترمی تواندازمنابع بهره ببرد.

رئیس جمهورادامه داد:دولت مردمی با هرگونه رویه خلاف عدالت وتبعیض آمیزمخالف است،درضمن وزیراقتصادورئیس بانک مرکزی رامأمورکرداگرآیین نامه ای وجود داردکه برای کارکنان بانک هاتسهیلات ویژه وغیرمتعارف درنظرگرفته،موردبازبینی واصلاح قرارگرفته به مردم اطلاع رسانی شود.

 

 

هموطنان عزیزوگرامی لطفاًنظرات خودتان رادرزیرهمین خبرکامنت کنید

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support