خانه ارزان می شود؟/فروشندگان بیشترازخریداران شدند | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

خانه ارزان می شود؟/فروشندگان بیشترازخریداران شدند

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 15873 بازدید
خانه ارزان می شود؟/فروشندگان بیشترازخریداران شدند

بازارمسکن درحال حاضرآرام است واگرکسی توان خریدداردالان زمان مناسبی برای خریدخانه است.کیانوش گودرزی گفت :درحال حاضر خوشبختانه هیاهوی گرانی مسکن به مانندقبل وجودندارد وفعلاًجوبازارمسکن آرام است.

وی ادامه داد:به دلایلی به ویژه بالارفتن بیش ازاندازه قیمت ملک قبل ازسال1402شاهدوضعیت رکوددربازارهستیم وبه تعبیری می شود گفت ملک رشدنهایی خودراتا الان کرده است وتا این لحظه که من باشما صحبت می کنم فروشنده ها بیشترهستندوخریداران کم

درموردوضعیت قیمت مسکن درتهران گودرزی بیان نمود:درحال حاضرقیمت هادرهمان محدوده قیمتی دربهمن واسفند1401مانده است وازآنجا که جوبازارفعلاًآرام است اگرکسی توان خریدداردالان زمان مناسبی برای خریدخانه است.

درموردچشم انداز پیش روی بازارمسکن هم رئیس اتحادیه مشاورین املاک گفت :هرسال درماه اردیبهشت بازارمسکن یک تکانی می خوردوامیداواریم امسال هم این اتفاق بیفتد البته نه درجهت افزایش قیمت ها بلکه شاهدثبات دربازارمسکن باشیم تابشودراجع به آن فکرکردوتصمیم گرفت.

گودرزی درادامه بیان کرد:با این حال با توجه به وضعیت اقتصادی کشور،بازارمسکن قابل پیش بینی نیست ونمی شود گفت یک ماه دیگرچه اتفاقی می افتدامابعیداست قیمت ها کاهش پیدا کندولی ما امیدواریم همین قیمت ها ثابت بماندچون امسال سال مهارتورم است وهمگی بایددست دردست هم دهیم که اوضاع را به ثبات برسانیم که به نفع همه است.

قفل ساخت وسازدرقسمت مسکن بازمی شود؟

ایرج رهبر،رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران هم گفت:درشرایط کنونی بازارمسکن گرفتاررکودتورمی است یعنی براثرتورم وافزایش قیمتی که دربازارمسکن به وجودآمده است قدرت خریدمردم باقیمت های فعلی مسکن همخوانی نداردواین خودباعث شده است ازتعدادخریداران مسکن کاسته شود.

وی ادامه داد:دلیل اصلی اینکه دربازارمسکن خریدارنیست عدم توانایی مالی است وگرنه نیازبه مسکن برقرار است چون40درصدازجمعیت کشورمستأجرهستند

ایرج رهبر درمورد یالا رفتن قیمت مسکن وملک ازآغازسال1402گفت:درسال جدید افزایش قیمت جدیدی نداشتیم اما ازهمان سال قبل که قیمت مسکن بالارفته است مردم توان خرید خودرا ازدست داده اند.

درمورد وضعیت ساخت وسازدربخش مسکن برای سال 1402،رهبرگفت:اگرمعاملات بازارمسکن رشدکند وخریدوفروش افزایش یابد سرمایه ها به بازارمسکن برخواهدگشت وساخت وسازآغازمی شودالبته به طورکامل هم نمی شود گفت که صددرصدرونق پیدا کندولی تایک درصدقابل قبولی ساخت وسازرونق خواهدیافت ولی درحال حاضرچون که سرمایه ها قفل شده است تابرگشت سرمایه صورت نگیردساخت وسازآغازنمی شود واین موضوع می تواندبه بحران مسکن دامن بزند.

 

 

 

 

هموطنان عزیز وگرامی نظرات خودتان رازیرهمین خبرکامنت کنید.

 

 

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support