پیش بینی نایب رئیس اتحادیه املاک درمورد بازارمسکن!! | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

پیش بینی نایب رئیس اتحادیه املاک درمورد بازارمسکن!!

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 12926 بازدید
پیش بینی نایب رئیس اتحادیه املاک درمورد بازارمسکن!!

به گزارش ملکیتا،داودبیگی نژاددرجواب این سؤال که آیا الان وقت خریدخانه هست یاخیر؟.وسؤال بعدی شما به سرمایه‌گذاری که‌می‌خواهدواردبازارشود چه توصیه ‌ای دارید؟

وی بیان نمود:درحال حاضردرکشورمسکن دوبارراتحمل می‌کند،یکی بارمصرفی است ودیگری،بارسرمایه‌گذاری است.اول ازهمه باید ببینیم کسی که ازما می‌پرسد که آیاالان زمان مناسبی برای خرید هست یا خیر،چه کسی است!این فرد قصد داردنیاز مصرفی خودرا دراین بازاربرطرف کند یااین که می‌خواهدسرمایه‌گذاری داشته باشد.

بیگی نژادعنوان نمود:یک مصرف کننده باید بداندکه هرزمانی که توان مالی دارد،نیازخودرابرطرف کند.یعنی تحلیل‌ بازارهای دیگر برای مصرف کننده درحوزه مسکن قابل قبول نیست،چون می‌تواند خسارت‌هایی را به افراد وارد کند.

نایب رئیس اتحادیه املاک عنوان کرد:پس قرار شد درحال حاضر کسی احساس نیاز به خریدمسکن داشت وتوان مالی هم داشت ،بایدهرچه زودتر اقدام کند ولی افرادی که می‌خواهنددرحوزه مسکن سرمایه‌گذاری کنند،داستانشان متفاوت است.

وی تصریح کرد:این افراد بایدتحلیلی ازاقتصادهاوسایربازار‌هاداشته باشند.درضمن کسانی که درحوزه مسکن می‌خواهندسرمایه‌گذاری کنند،بهتراست سعی کنند درحوزه تولیدمسکن سرمایه‌گذاری داشته باشند.

 

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!
 

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!
 

بیگی نژادمتذکرشد:درچندسال اخیربراساس آماری که ازتعدادپروانه‌های ساختمانی توسط شهرداری منتشرشده،می‌توان متوجه شد که درمناطق مختلف چقدرباکاهش تولیدمسکن روبرو بودیم.

وی گفت:البته موضوع ما شهرهای جدیدنیست،موضوع ما ساخت منازل وآپارتمان‌هایی است که درمناطق مختلف شهری به وجودآمده است.

وی خاطرنشان کرد:به همین دلیل،افرادی که می‌خواهندبرای سرمایه‌گذاری درحوزه مسکن ورود کنند،بهتراست واردبخش تولیدمسکن شوند؛زیرا تولیدمسکن می‌تواندسودبهتری رارقم بزند.

نایب رئیس اتحادیه املاک بیان نمود:این موضوع را بدانید که اگر صنعت ساختمان رشد کند،رشداقتصادی بهبود پیدامی‌کند.به همین دلیل بهتراست بابرنامه‌ریزی،تمام سرمایه‌گذاران را به سمت تولیدمسکن سوق دهیم.

 

 

 

 

 

هموطنان وهمراهان همیشگی ملکیتا لطفاًنظرات گرانبهای خودتان را باما به اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support