خبرمهم درمورد قیمت مسکن!!! | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

خبرمهم درمورد قیمت مسکن!!!

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

11 ماه پیش 9618 بازدید
خبرمهم درمورد قیمت مسکن!!!

به گزارش ملکیتا،نماینده وزارت راه وشهرسازی درکارگروه تنظیم وکنترل بازاراملاک ومستغلات بیان کرد:با تمام اقداماتی که انجام گرفته،شاهدکاهش قیمت مسکن دراستان‌های مختلف مانندتهران،شهرهای جدید پردیس وپرندوهمچنین دراستانهای خراسان رضوی وخوزستان وفارس هستیم.

عصرروزشنبه درنشست کارگروه تنظیم بازاروکنترل بازاراملاک ومستغلات استان خراسان رضوی ،((علیرضامهلی ))نماینده وزارت راه وشهرسازی درکارگروه تنظیم بازاروکنترل بازار املاک ومستغلات اظهارکرد:وقتی که خانه‌ها واملاک مردم درسامانه ملی املاک واسکان ثبت شود،مشمول برمالیات خانه‌های خالی نمی‌شوندوبا کمک این شیوه موضوع گرانفروشی درکل دراین حوزه ازبین خواهد رفت.

وی بیان نمود:درکشورکارگروه تنظیم وکنترل بازاراملاک ومستغلات با دستورالعمل‌های ساماندهی مشاوران املاک،برای شناسایی خانه‌های خالی کارخودراآغازکرد.

نماینده وزارت راه وشهرسازی گفت:اگرمردم املاک خودرا درسامانه ملی املاک ومستغلات ثبت کنند،این امرمهم باعث می‌شودکه تمام بنگاه‌های املاک درتمدیدقرارداد‌هاسوءاستفاده نکنند.وموضوع مهمتر اینکه کارگروه تنظیم بازاراملاک ومستغلات کشور،درسامانه ملی املاک واسکان کدرهگیری برای اجاره‌‌نامه راهم برای موجر وهم مستأجررایگان کرده است.

مهلی یکی ازمهمترین برنامه وزارت راه وشهرسازی را ساماندهی مشاورین املاک ومستغلات اعلام کردوافزود:درکشور 174هزارو374واحدصنفی مشاورمعاملات املاک فعال است که تمام اقدامات آنها برقیمت واجاره بهای مسکن مؤثرمی‌باشد.

 

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!
 

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!
 

نماینده وزارت راه وشهرسازی گفت:امسال درکشورازاول اردیبهشت ماه تا الان 2500واحد صنفی مشاوراملاک غیرمجازپلمب شده است که این نتیجه 30هزاربازدیدتوسط دستگاه‌های متولی درگشت‌های نظارتی است.

وهمچنین مدیر کل راه وشهرسازی خراسان رضوی دراین نشست اعلام نمود:دراین استان هم از ابتدای اردیبهشت ماه تاکنون 4هزازو213موردبازرسی ازواحدهای مشاورمعاملات املاک مشهدانجام گرفته که نتیجه به دست آمده ازاین بازرسی‌ها 573موردبنگاه پلمب و27میلیاردو180میلیون جرایم تعزیراتی می‌باشد.

وحیدداعی گفت:با توجه به اینکه شهر مشهد بسیار بزرگ وگسترده است،13هزارو486واحدمشاورمعاملات املاک مجاز مجاز فعال می‌باشد و782واحدمشاوراملاک غیرمجازشناسایی شده است.

درآخربراساس حکمی محمدحسن قانع قصاب دراستان خراسان رضوی به عنوان عضوکارگروه تنظیم وکنترل بازاراملاک ومستغلات ونماینده این کارگروه درطرح گشت‌های مشترک ساماندهی مشاورین املاک منصوب شد.

 

 

 

هموطنان عزیزلطفاًنظرات گرانبهای خودتان رادرزیرهمین خبر کامنت کنید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support