خانه‌های 25تا40متری به بازارمسکن می‌آیند؟؟ | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

خانه‌های 25تا40متری به بازارمسکن می‌آیند؟؟

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

11 ماه پیش 9852 بازدید
خانه‌های 25تا40متری به بازارمسکن می‌آیند؟؟

به گزارش ملکیتا،اواخرسال1398بودکه مسئولان با توجه به نوسانات بازارمسکن وکاهش قدرت خرید اقشارطرح ساخت آپارتمان‌های کوچک25تا40متری رامطرح نمودندوبیان نمودند که احداث این نوع واحدهانه تنها یک انتخاب است بلکه ضرورت هم دارد.

این موضوع که از حدود4سال قبل دربازارمسکن مطرح شد درحال حاضرموردبحث کارشناسان ومسئولان است ودرضمن بعضی از سازندگان برای ساخت این واحدها اعلام آمادگی نمودند؛ولی وزارت راه وشهرسازی درمورد این طرح واکنش نشان دادامااستاندارتهران ساخت چنین واحدها رااقدامی بسیارعالی ومناسب جهت تشکیل خانواده وشروع زندگی دانست.

درهمان زمان تعدادی بااین برنامه مخالف بودندوبرخی هم ساخت خانه‌های کوچک متراژ رادرتضادبا الگوی موجوددانستند.براساس طرح تفصیلی درشهرتهران حداقل متراژهای واحد مسکونی دربازارمسکن35متراست که براساس این طرح ساخت خانه‌های 25متری باید این میزان به 25مترکاهش پیدامی‌کرد.

موضوع ساخت واحدهای 25متری دربازارمسکن،کوچک،کپسولی یاهرنوع دیگر طی دوسال بدون هیچ حرکتی باقی ماندتا اینکه مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمران شهر تهران طرح جدیدی باعنوان مسکن اقتصادی باهدف ساخت واحدهای کوچک متراژ25تا35متری با استفاده از تکنولوژی نوین مطرح نمود.بنابه گفته خشایارباقرپور،براساس این طرح زوج های جوان می‌توانندبا نقدینگی حدود1میلیاردتومان صاحب واحدمبله شوند.

با اعلام این طرح دربازارمسکن،واکنش وزارت راه وشهرسازی رابه دنبال داشت وانتساب مسکن 25متری به وزارت راه وشهرسازی راتکذیب نمود.

وازسوی دیگراستاندارتهران به تازگی بیان نمود:ساخت مسکن کوچک متراژ برای شروع زندگی جوانان وتشکیل خانواده مناسب است ودرمرحله بعدکه جوان توانست تشکیل خانواده دهد می‌تواندواحدمسکونی خودراتبدیل به واحد مسکونی بزرگتری کند.

 درشرایط موجود دربازارمسکن کشمکش‌هایی درموردساخت آپارتمان‌های کوچک متراژوجوددارد.واین موضوع درحالی است که بعضی از سازندگان وانبوه سازان اعتقاددارندکه این خانه‌های متراژکوچک می‌تواندنیاز مسکن اقشار پایین راتأمین کندودرحال رایزنی با مجلس ودولت برای تحقق اجرای این طرح یعنی همان طرح ساخت واحدهای 25متری هستند.

 

 

 

 

هموطنان عزیز وگرامی لطفاًنظرات خودتان را با ملکیتا به اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support