دربازارمصالح ساختمانی رکودادامه دارد/کاهش 10هزارتومانی نرخ سیمان!! | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

دربازارمصالح ساختمانی رکودادامه دارد/کاهش 10هزارتومانی نرخ سیمان!!

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

10 ماه پیش 9710 بازدید
دربازارمصالح ساختمانی رکودادامه دارد/کاهش 10هزارتومانی نرخ سیمان!!

به گزارش ملکیتا،طبق بررسی‌های نرخ سیمان دربازارمصالح ساختمانی متوجه شدیم که نرخ کیسه‌های 50کیلویی سیمان تیپ 2درب کارخانه‌هانسبت به هفته گذشته به طور میانگین 10هزارتومان کاهش یافته است.وبراین مبنا درروزقبل قیمت سیمان درب کارخانه‌های تهران بین 50هزارتا54هزارو350هزارتومان بود.

درحال حاضر قیمت سیمان درب کارخانه‌های تهران کاهش حدود13تا16درصدی داشته است چون که درهفته گذشته نرخ سیمان درب کارخانه‌‌های تهران60هزارتا63هزارو300هزارتومان بود  وطبق بررسی‌ها این کاهش بیان کننده این درصد می‌باشد.

درضمن نسبت به ماه قبل هم این قیمت‌ها کاهشی بوده است،به صورتی که درهفته آخرتیرماه دربعضی ازکارخانه‌ها‌ی تهران قیمت هرکیسه 50کیلویی سیمان 65هزارتا71هزارتومان دربازارمصالح ساختمانی گزارش شده است.

 

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!
 

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!
 

ولی اکنون به نظر می‌رسدکه دلیل اصلی ومهم این کاهش نرخ،همان رکودحاکم بر بازار ساخت وسازمی‌باشد.واین موضوع دربازارمصالح ساختمانی به طورکلی تأثیرداشته است مانندبازارآهن‌آلات که درماه‌های گذشته قیمت آن روندکاهشی داشته وبراساس اظهارات فعالان بازار،براین بازارهم رکود حاکم بوده است.

این موضوع هم براساس بررسی‌های قیمت سیمان نیزتأییدشد.بعضی ازفروشندگان مصالح ساختمانی براین باورند که علت اصلی کاهش قیمت وهمچنیین آرام بودن بازارمصالح ساختمانی نسبت به سال‌های قبل،همین رکود شدیدحاکم بربازارساخت وساز است.

درضمن طبق گفته بعضی ازفروشندگان که درماه‌های گذشته عرضه سیمان دربورس نوسان داشته،ولی وزارت صمت اخیرا به این موضوع ورودکرده ودرحال حاضر عرضه،مدیریت شده وهمین باعث شده دربازار سیمان روندکاهشی ایجاد شده باشد.

درپایان این روند تغییرات درنرخ سیمان برخلاف ماه قبل پیش رفته است.درابتدای فصل گرما درتیرماه به خاطر قطعی برق وانتظارات تورمی ناشی ازبالارفتن نرخ گازصنایع،شاهد بالارفتن قیمت سیمان بودیم.ولی درحال حاضر رکود حاکم بربازارساخت وسازباعث کاهش قیمت دربازارمصالح ساختمانی به ویژه سیمان شده است.

 

 

 

هموطنان عزیز وگرامی لطفاًنظرات خودتان راباملکیتا به اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support