مسکن مشکل اصلی جامعه کارگری است!! | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

مسکن مشکل اصلی جامعه کارگری است!!

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

10 ماه پیش 9574 بازدید
مسکن مشکل اصلی جامعه کارگری است!!

به گزارش ملکیتا،محمدرضا تاجیک،نماینده کارگران درشورای عالی کار بیان کرد:درجامعه کارگری مسکن یکی ازمشکلات اصلی می‌باشدولی متأسفانه دولت های مختلف درطرح‌های مسکن دولت‌هاناموفق عمل کرده‌اند واظهارنمودکه لازم است که دولت نسبت به مشکلات کارگران دقت بیشتری داشته باشد.

نماینده کارگران درشورای عالی کارادامه داد:باتوجه به اینکه درآخرین جلسه شورای عالی کاربه جهت کاهش قدرت خرید وفروش مسکن کارگران درخواست برگزاری جلسه ارائه کردیم ووزیرکارقول دادند که این جلسه برای رفع این مشکل برگزار شودوبراساس قانون هفته بعد باید این جلسه برگزارمی‌شدولی درحال حاضر هنوز هیچ اطلاعی برای برگزاری این جلسه به ما داده نشده است.

محمدرضا تاجیک علت درخواست این جلسه را به خاطرفشارزیادی که طی سال‌های اخیردرحوزه مسکن به کارگران واردشد بیان نمودواظهارداشت:یکی ازبزرگترین مشکلات حل نشدنی جامعه کارگری است.

وی بیان کرد:با وجود این شرایط اقتصادی ومعیشتی خانوارها برای تأمین نیاز‌های خانواده خوددرمانده وحقوق خودرا نمی‌توانند به آخرماه برسانندوهمچنین درتأمین اجاره خودنیزبا مشکل مواجه می‌شوند.واین مشکل بزرگی است که برای تمام قشر جوان اتفاق می‌افتدواگرخانواده پدری نتوانند به آنها کمک کنند این مشکل بیشتر وبزرگتر می‌شود.وهمین مشکلات درآینده نه تنها برای خریدمسکن بلکه برای اجاره کردن هم بیشترخواهدشدودرضمن دولت بایدتوجه بیشتری به این قشر ومشکلاتشان داشته باشد.

تاجیک بیان نمود:قیمت خریدمسکن وهمچنین اجاره بهای سنگین مسکن بسیار بالاست وبهای سنگینی باید برای این موردها پرداخت شودوبیشترازنیمی ازحقوق کارگران راازبین می‌بردهرچندهم کارفرمایان حقوق کارگران را افزایش دهند برای خرید مسکن کفاف نمی‌دهدونصیب اجاره بها خواهدشد.به همین دلیل دولت باید برای وضعیت معیشت ومسکن کارگران چاره‌ای پیدا کند.

 

 

 

هموطنان وهمراهان همیشگی ملکیتا لطفاًنظرات خودتان رادرزیرهمین خبر کامنت کنید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support