زمان خرید خانه فرا رسیده است؟! | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

زمان خرید خانه فرا رسیده است؟!

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

9 ماه پیش 8810 بازدید
زمان خرید خانه فرا رسیده است؟!

به گزارش ملکیتا،ماه‌هاست که معاملات خریدخانه دراین بازار به کمترین میزان خودرسیده است وبازارمسکن دررکود کامل به سرمی‌برد.درحال حاضرتعدادی ازکارشناسان معتقدند یک سری ازسیاست‌های دولت بازاراملاک رامی‌تواندبه مسیر بهتری هدایت کند.ولی تعدادی دیگر براین باورند که اقدامات دولت یک مانوری نمایشی بیش نیست.واین سؤالی که برای ماپیش خواهدآمد این است که با توجه به این دودیدگاه،بازار مسکن درنیمه دوم سال چه مسیری را طی خواهد کرد.

درابتدای سال 1042،مهم‌ترین ویژگی بازارمسکن رکود درمعاملات بوده است.وطبق گفته مشاوران املاک ماه‌هاست که خیلی کم دراین بازارخریدوفروش خانه انجام می‌شودومعاملات قفل شده است.

 

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!
 

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!
 

ازطرفی دیگر به خاطر تورم بی‌سابقه که درسال‌های اخیر وهمچنین قدرت خرید مردم کاهش یافت باعث شده است که درآغاز امسال مردم با مشکلات زیادی روبروشوند.وازجمله مشکلاتی که به وجود آمدهمان وضعیت بدمسکن ومهاجرت معکوس ازتهران وهمچنین افت سطح رفاه مردم بوده است.همچنین دولت امسال قوانینی راهم دربازار مسکن به کار برد که تعدادی ازکارشناسان به تعدادی ازاین قوانین خوشبین هستند.

کارشناس بازارمسکن،مجیدگودرزی بیان کرد:برای بازارمسکن قوانینی مانندمالیات برخانه‌های خالی یاخانه‌های لوکس که ضمانت اجرایی نداشت ولی حذف مشاوران املاک برای دریافت کدرهگیری که این مورد ازقوانین بسیارخوب وعالی برای برای بازارمسکن می باشد .

وهمچنین قرار است دولت برای کارشناسی درست درآمدهای مالیاتی به قیمت‌گذاری منطقه‌ای ورودپیدا کند.واین موضوع خود یک اتفاق بسیارخوبی است که مادرسال‌های اخیرهیچ بندقانونی نیزبرای تعیین وساماندهی قیمت‌گذاری نداشته‌ایم.

وی اظهارنمود:ازطرفی دیگر بحث واگذاری زمین وجوددارد؛وهمین که شورای عالی مسکن همیشه به صورت منظم ودقیق جلسات رابرگزارمی‌کندوهمچنین درزمینه تأمین زمین گام برمی‌دارد،این خودش یک اقدام بزرگ می‌باشد.

گودرزی درموردقیمت مسکن درنیمه ابتدای امسال بیان کرد:در6ماهه اول سال جهش قیمتی مسکن تا حدودی کنترل شده است ولی دربرخی ازمناطق مانندپردیس تا 30درصد هم کاهش قیمت راتجربه کرده است وهمچنین درمورد ورود شرکت‌های چینی به پروژه نهضت ملی مسکن که دراواخر سال قبل بیان شده بود ادامه داد:ازطرفی دیگربحث واگذاری ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن به شرکت‌های چینی وجودداردکه اگردراین مورد  عملی شود بر ای دولت ومجلس دلیل خوبی است که به قانون‌گذاری وقیمت‌گذاری ورودپیداکنند؛زیرا نمی‌توانند بازار را به شرکت‌های چینی بسپارند که هرطور خواستند قیمت‌گذاری کنند.

 

 

 

 

هموطنان عزیزوگرامی لطفاًنظرات خودتان را باما وهمراهان همیشگی ملکیتا به اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support