کاهش چشمگیر خرید و فروش مسکن!! | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

کاهش چشمگیر خرید و فروش مسکن!!

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

9 ماه پیش 9050 بازدید
کاهش چشمگیر خرید و فروش مسکن!!

به گزارش ملکیتا،تنها دوهفته ازشروع مهرماه می‌گذردولی بازارمسکن روزهای پائیزی خودرا به سرمی‌بردومعاملات دربازارمسکن به زیرصفر رسیده است.درحال حاضر قیمت مسکن نسبت به اول سال کاهش داشته ولی به خاطر کاهش قدرت خریدوفروش مسکن معاملات رکودی می‌باشد.

ازابتدای امسال،بازارمسکن باکاهش قیمت وسپس با ثبات قیمت روبروشده است.برای بازارمسکن که همیشه لازم است گردش سرمایه را تجربه کند،رکودمعاملات رادرپی داشته است.

طبق تحقیقات درسطح شهر تهران خریدوفروش مسکن کاهش چشمگیری پیدا کرده است ودربرخی از مناطق مختلف شهرتهران خریدوفروش مسکن صفرشده اسست.ومتقاضیان مصرفی وسرمایه‌گذاری ازاین بازارفراری شده است.

کارشناس اقتصاد مسکن،حجت‌الله میززایی معتقداست اصلی ترین ومهمترین چالش این روزهای بازارمسکن کاهش قدرت خریددرکناررکودتحمیلی به بازارمسکن وثبات قیمتی که به خاطرکاهش قیمت دلار ایجادشده است می‌باشد.

وی اظهارنمود:ازطرف دیگربا توجه به بالابودن ارزش جایگزینی دربازارمسکن،برخی ازتحولات رامی‌توان مقطعی وکوتاه‌مدت دانست.برخی ازعوامل بیرونی مانندنوسان نرخ ارز،برای مدتی قیمت مسکن دستخوش این تحولات است.ولی درآخربالابودن ارزش جایگزینی دربازارمسکن روند بلندمدت را تعیین می‌کند.

 

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!
 

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!
 

از طرف دیگر،درسالهای اخیرمیزان رشدقیمت مسکن به اندازه‌ای بالاوقابل توجه بوده است که کاهش های سطحی هیچ تأثیری بربهبود قدرت خریدخانوارها دربازارمعاملات املاک نداشته باشد.

میرزایی،کارشناس اقتصادمسکن بیان نمود:به همین دلیل مشاهده می‌شوداگردرمقاطعی تحت‌تأثیربرخی متغیرهای بیرونی،قیمت‌ها تاحدی کاهش می‌یابد ولی به  علت بالابون ارزش جایگزینی،دفعه دیگرسیرصعودی خودراطی خواهدکرد.

 

 

 

هموطنان عزیزوگرامی لطفاًنظرات گرانبهای خودتان رادرزیرهمین خبرکامنت کنید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support