بازار مسکن به سوی تعادل پیش‌ می‌رود!! | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

بازار مسکن به سوی تعادل پیش‌ می‌رود!!

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

9 ماه پیش 9575 بازدید
بازار مسکن به سوی تعادل پیش‌ می‌رود!!

به گزارش ملکیتا،اقبال شاکری،عضوکمسیون عمران مجلس درموردوضعیت بازارمسکن وارزیابی دولت ومجلس واقدامات انجام شده دراین زمینه بیان کرد:این طورکه به نظر می‌رسدبازارمسکن روبه تعادل وبهترشدن حرکت می‌کند.با توجه به اقدامات صورت گرفته توسط وزارت راه وشهرسازی دراین حوزه که اعم از نظارت  برخانه‌های خالی،زمین‌های بایر،مشاوران املاک وهمچنین سایت‌های منتشرکننده آگهی‌های املاک وغیره.....به نظرمی‌رسدبازارمسکن به سوی تعادل می‌رود.

وی بیان کرد:قیمت مسکن اندکی نه به اندازه‌ای زیاد کاهش یافته است واگرتأمین مسکن به این برنامه‌ها اضافه شودکه قسمتی ازآن به ساخت مسکن،بافت فرسوده،پروژه‌های خودمالکی برمی‌گرددوهم‌ترازی انجام شود به نظرمی‌رسد درآینده بازارمسکن جهش قیمت نخواهدداشت.

شاکری بیان کرد:یک سری قانون دررفت وبرگشت باشورای نگهبان است که دراین قوانین تنظیم‌گری مانندثبت اطلاعات،ایجادسکوهای اطلاعاتی وغیره...که پیش بینی شده است که بازارمسکن کنترل خواهدشد.

 

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!
 

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!
 

وی درمورداعتبارزدایی ازاسناد قولنامه‌ای مسکن وتأثیر بربازارمسکن ادامه داد:این کارریسک را به طورکامل ازبازارمسکن حذف می‌کندوما منتظریم تا هرچه سریعترتصویب شود.خداراشاکریم که با حمایت رهبرمعظم انقلاب وقفه به وجودآمده نیزبرطرف شده وهرچه زودتربرای اصلاحات به صحن علنی مجلس می‌آید.

عضو کمسیون عمران مجلس گفت:یکی ازاقدامات بزرگ مجلس برای اطمینان خاطرکردن بازارمسکن همین انجام این کاراست با این کار علاوه بر اینکه برای بخش مسکن،درموردکسب وکارهاریسک سنگین بربازاراقتصادی مانندفروختن یک دارایی به چندنفرحذف می‌شود.

وی درمورد عدم انتشارآمارتحولات بازارمسکن طی 10ماه اخیروهمچنین تأثیرآن برفعالیت سازندگان وسرمایه‌گذاران بخش مسکن،بیان نمود:احتمال اینکه آماربرای کارمدیریتی کاربردداشته باشد،ولی به نظر می‌رسددربازارکسب وکارتأثیری ندارد.درضمن انبوه‌سازان وسازندگان نیزمی‌توانندازمراجع دیگراطلاعات وآماررادریافت کنند.

 

 

هموطنان وهمراهان همیشگی ملکیتا لطفاًنظرات گرانبهای خودتان رادرزیرهمین خبرکامنت کنید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support