خبرمهم عشقی در مورد بازار مسکن!! | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

خبرمهم عشقی در مورد بازار مسکن!!

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

9 ماه پیش 7818 بازدید
خبرمهم عشقی در مورد بازار مسکن!!

به گزارش ملکیتا،رئیس سازمان بورس،مجیدعشقی بیان کر د:وزارت راه وشهرسازی اعلام کندکه چه میزان مصالح ساختمانی برای پروژه نهضت ملی مسکن نیازداردواین مقدار ازمصالح ساختمانی به چه افرادی وچه سازوکاری تخصیص یابدکه دراین مورداقدام نماییم.

طبق گفته وزیرراه وشهرسازی قیمت هرمترمربع نهضت ملی مسکن به حدود8میلیون تومان رسیده درصورتیکه درابتدای این دولت این عدد4میلییون و750هزارتومان بوده است.وماباید به این موضوع توجه داشته باشیم که نرخ مسکن دراین پروژه صفراست به همین دلیل تورم زمین دراین افزایش قیمت هیچ اثری نداشته ودراین گرانی،مصالح ساختمانی سهم بسیارزیادی داشت.

درحال حاضر این سؤال پیش آمده که دلیل گرانی مصالح ساختمانی در2سال قبل چه بوده است؟به غیراز تورم عمومی که چه درقیمت تمام شده وچه درهزینه تمام شده تأثیرداشته وآن موردی که برقیمت مصالح ساختمانی تأثیر داشته چون که تولیدکننده مصالح ساختمانی خودفروشنده وقیمت‌گذارهستند.به همین دلیل دریک ماه قبل این موضوع مورد انتقاد ونظروزیرراه وشهرسازی قرارگرفت ودرخواست عرضه خروج سیمان وفولادبرای پروژه نهضت ملی مسکن را دادولی وزیراقتصادبعداز شنیدن این نظرواکنش نشان دادواعلام نمودکه خروج سیمان وفولاد ازبورس کالامنتفی است.

 

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!
 

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!
 

مجید عشقی تأکیدکرد:در پروژه نهضت ملی مسکن عرضه سیمان وفولاد موردنیاز خارج ازقیمت‌گذاری فعلی بورس کالاشدنی است ولی درمورد این موضوع باید درجلسات کارشناسی بحث کنیم ونحوه اجرایی آن مورد بحث وبررسی قرارگیردواین موردفقط شامل حال مصالح ساختمانی نهضت ملی مسکن می‌شود.

رئیس سازمان بورس بیان کرد:برای این پروژه درعرضه سیمان وفولادمی‌توان ازصندوق‌های کالایی یاابزارمشتقه کمک بگیریم وابزارهای به کارگر فته شده بایدبرای بلندمدت باشندوانبوه‌سازان بتواننددرسررسیدهای آینده مصالح ساختمانی  رابا قیمت مشخص ومنصفانه تأمین کنند.

 

 

 

هموطنان وهمراهان گرامی لطفاًنظرات خودتان رادرزیرهمین مقاله باماوهمراهان همیشگی ملکیتا به اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support