یک اتفاق تلخ و باورنکردنی/ قسط وام جدید مسکن 37 میلیون!! | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

یک اتفاق تلخ و باورنکردنی/ قسط وام جدید مسکن 37 میلیون!!

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

9 ماه پیش 7254 بازدید
یک اتفاق تلخ و باورنکردنی/ قسط وام جدید مسکن 37 میلیون!!

به گزارش ملکیتا،بانک مسکن ازافزایش سقف وام خرید اوراق حق تقدم برای خانوارهای دارای 4فرزندخبرداده واین خبر زمانی پخش شد که مبلغ قسط ماهانه این وام مسکن حدود 37میلیون تومان است.

درحال حاضر بانک مسکن از افزایش سقف وام خریداوراق حق تقدم مسکن برای خانوارهایی که دارای 4فرزند هستند تا یک میلیاردو920میلیون تومان خبر داد.

براین مبنا به خاطر حمایت از خانواده‌های ایرانی سقف تسهیلات خرید وتعمیر مسکن ازمحل اوراق ممتازبه ازای هرفرزندکمتراز20سال وحداکثرتا 4فرزند افزایش یافت.

درضمن قرار شد به ازای یک فرزندزیر20سال 25درصد و2فرزندزیر20سال 50درصدوهمچنین به3فرزندکمتراز20سال 75درصد وبه 4فرزندزیر20سال 100درصد به سقف تسهیلات خریدوتعمیرمسکن اضافه می‌شود.

بازپرداخت تسهیلات موضوع این دستورالعمل به روش ساده،به ازای هرفرزندزیر20سال سن،حدود 2سال ودرمجموع برای 5فرزند وحداکثرتاسقف 10سال قابل افزایش است.

 

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!
 

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!
 

برای دریافت وام جدید خریدمسکن،یک متقاضی تهرانی باید معادل 2برابرمبلغ وام یعنی 3840برگه اوراق حق تقدم راخریداری کنداگرچه با ریزش 50هزارواحدی شاخص بورس روبرو هستیم امانرخ اوراق حق تقدم وام مسکن روندافزایشی داشته است وبه طورمتوسط به حدود99هزارتومان افزایش یافته است.

بازپرداخت کنونی درروش ساده از12سال به22سال افزایش می‌یابد.دراین روش اقساط ماهانه بیشتراز37میلیون تومان است،جمع کل اقساط حدود9میلیاردو780میلیون تومان خواهدبود

سودوام یک میلیاردو920میلیون تومانی حدود7میلیاردو860میلیون تومان خواهدبوددرحال حاضر این وام  دوره بازپرداخت 5ساله داردکه دروام جدید معلوم نیست دوره بازپرداخت آن افزایش می‌یابد یا نه ؟

 

 

 

هموطنان وهمراهان همیشگی ملکیتا لطفاًنظرات خودتان را درزیر همین خبر کامنت کنید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support