قیمت مسکن در این شهرها کاهشی شد!! | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

قیمت مسکن در این شهرها کاهشی شد!!

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

8 ماه پیش 3315 بازدید
قیمت مسکن در این شهرها کاهشی شد!!

به گزارش ملکیتا،فرشید ایلاتی،کارشناس اقتصاد مسکن درمورد کاهش قیمت مسکن برای برخی از شهرهای اطراف تهران مانندپردیس وپرند خبرداد واظهار نمود که این کاهش قیمت پس از اقداماتی که دولت انجام دادصورت گرفت.اقداماتی مانند برخوردبا املاک غیرمجازوافزایش هزینه خانه‌های خالی بوده است.

فرشید ایلاتی روشهایی برای اینکه قیمت مسکن افزایش پیدا نکند بیان کرد:باید درکشور زیرساخت‌هارابرای اخذمالیات درست کنیم.واگر این زیرساخت‌ها درست شوددیگرهرکسی برای تصاحب تعداد زیادی ملک طمع نخواهدداشت ودیگرفرقی نداردکه این ملک داخل یا اطراف شهرباشد.

کارشناس اقتصاد مسکن اظهارنمود:مشکل این موضوع است که قوانین موجودرا نمی‌توانیم اجراکنیم.در کل باید زیرساخت اطلاعاتی داشته باشیم تاتعدادمالکیت افراد راحساب کنیم وبا استفاده ازسیاست‌های مالیاتی،قیمت مسکن را کنترل کنیم.

ایلاتی گفت:پیشنهاد بنده این است که برای یک دوره پنج ساله محدودیت مالکیت مسکن داشته باشیم تا یک نفرنتواند تعدادزیادی ملک برای خود داشته باشد.وبه این صورت است که بازارازحالت سرمایه‌ای خارج شود.

 

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!
 

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!
 

برای مثال حدودیک ماه قبل اعلام شدکه یک جوان بیشتراز155واحدمسکن دراختیارداردودرضمن بانک‌ها هرکدام تعدادزیادی مسکن دارندکه این موضوع باعث شده که خانه‌ها به کالای سرمایه‌ای تبدیل شوند.

وی درمورد اخذمالیات ازخانه‌های خالی گفت:درحال حاضر این قانون عملیاتی شده است وبرای حدود80هزار واحداظهارنامه مالیاتی صادرشده است وهمچنین این مالیات‌هابرای ملک‌هایی که درتصاحب بانکها قرار گرفته‌ اظهارنامه مالیاتی صادرشده است.اگر چه این تعداداظهارنامه برای واحدهای مسکونی شروع خوبی بوده است ولی درمقابل اینکه بیشتراز2میلیون خانه‌های خالی وجود دارد این تعداد کمی است وباید برای تعدادبیشتری ازخانه‌های خالی اظهارنامه مالیاتی ارائه شود.

 

 

 

هموطنان وهمراهان همیشگی ملکیتا لطفاً نظرات گرانبهای خودتان راباما به اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support