مسکن ملی رایگان برای مستأجران | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

مسکن ملی رایگان برای مستأجران

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 15615 بازدید
مسکن ملی رایگان برای مستأجران

طرح نهضت ملی مسکن برای تکمیل کردن طرح قبلی(طرح مسکن مهر)است که طی چند مرحله اجراشد.اززمان آغازنهضت ملی مسکن موجب نشده که نرخ مسکن واجاره بها کاهش پیداکند.به عقیده کارشناسان درتعادل قیمت مسکن طرح نهضت ملی مسکن تأثیرپررنگی دارد.تنها هدف نهضت ملی مسکن کمک به تأمین مسکن خانوارهای فاقدمسکن،است.درادامه به آخرین خبرازطرح نهضت ملی مسکن می پردازیم.

سیدمحمدمرتضوی اظهارکرد:قیمت ساخت هرمترمربع4.5میلیون تومان دربحث نهضت ملی مسکن است وتا به امروز هم خبری درمورد با افزایش این قیمت نشنیده ایم ودولت این قیمت راثابت نگه داشته است.

رئیس کانون سراسری انبوه سازان دامه داد:آیا سازنده ای زیر باراین قیمت رفته است؟سازندگان مسکن بااین قیمت قراردادامضا نمی کنند.

وی بیان نمود:قراردادهایی درشهرهای جدیدپیبشنهادمی دهد وهمکاران ما می گویندمی خواهیم برویم قراردادامضا کنیم که درحال حاضربااین قیمت به جایی نرسیده است.

سید محمدمرتضوی با اشاره به اظهارات مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ایران درمورد هزینه 7میلیون تومانی ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن،بیان نمود:درشهرهای جدید دولت باید اعلام کندکه تصمیم داریم مثلاًمسکن را متری7میلیون تومان بسازیم،سازنده ها،انبوه سازان،توسعه گران وعلاقه مندان بیایندبااین قیمت قرارداد امضاءکنیم.

مرتضوی افزود:برمبنای شاخص های سه ماهه سوم سال 1400قیمت 4.5 میلیون تومان محاسبه شده است.ممکن است یک سری قراردادهایی براساس سه ماهه سوم 1401امضاءشده باشدکه به طورقطعی روی4.5میلیون تومان تآثیر گذاربوده ونرخ ساخت افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه با محاسبه شاخص تعدیل قیمت ساخت به حدود 5.6میلیون افزایش می یابد بیان کرد:این قیمت برای سازندگان ارزش ندارد وبرای آنها به صرفه نیست.زمانی که کارخانه فولادقیمت را2برابرمی کندهیچ موقع نمی توان ازسازنده مسکن انتظارداشت قیمت را ثابت نگه داردچون فولادخریداری می کند.سازنده این افزایش قیمت را درمحاسباتش اعمال می کندوامروز یا فردا خودش را به روز خواهد کرد.

مرتضوی تأکیدکرد:درصورت تعدیل واقعی قیمت ها،ساخت وسازپروژه های نهضت ملی مسکن سرعت می گیرد.

 

 

 

 

منتظرنظرات گرانبهای شما عزیزان درزیراین خبرهستیم.

 

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support