آمار تحولات مسکن چرا منتشر نشد؟ | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

آمار تحولات مسکن چرا منتشر نشد؟

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 16999 بازدید
آمار تحولات مسکن چرا منتشر نشد؟

به گزارش ملکیتا،برخلاف روندسالهای گذشته،گزارش تحولات مسکن مربوط به بهمن ماه توسط بانک مرکزی هنوزمنتشرنشده است.

برمبنای این گزارش درشرایطی که گزارش ماهانه تحولات بازارمسکن ازابتدای فروردین سال 1396در سایت بانک مرکزی دردسترس است واین سازمان آمارواطلاعات تحولات مسکن هرماه رابه طورمعمول درنیمه اول ماه آینده منتشرمی کردودرآن به تشریح تحولات این بازارراشرح می داد،باوجودنزدیک شدن به روزهای پایانی بهمن ماه،گزارش تحولات مسکن مربوط به دی ماه توسط بانک مرکزی هنوز منتشر نشده است .

در ماه های کنونی انتشارتقریباهمزمان این گزارش با گزارش تحولات مسکن مرکزآمار واختلافات آماری بین این 2گزارش منتهی به شکل گبری ابهاماتی دراین رابطه شده بود که البته با توضیحاتی که مرکز آمار در رابطه با شیوه محاسبه داده شده بود این ابهام تا حدودی برطرف شد 

درحال حاضرباید دلیل تأخیرانتشار گزارش بانک مرکزی را پیدا کنیم وآیا آمار واطلاعات جدیدتری دلیل این تأخیر بوده است ؟

ثبت نظر
لیست نظرات 1 نظر
مهران عاشوری
اگر بخواهند آمار مناشر کنند که باید ثانیه ای امار بدهند😂😂😂😂😂😂
پشتیبانی ملکیتا
بله درست میفرمایید
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support