مبلغ وام مسکن جوانان چهارمیلیاردی شد؛شرایط دریافت وام مسکن چیست؟ | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

مبلغ وام مسکن جوانان چهارمیلیاردی شد؛شرایط دریافت وام مسکن چیست؟

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 18305 بازدید
مبلغ وام مسکن جوانان چهارمیلیاردی شد؛شرایط دریافت وام مسکن چیست؟

روز قبل شرایط پرداخت تسهیلات حساب پس انداز مسکن جوانان برای افتتاح کنندگان حساب درسال جدید اعلام شد.همانطورکه سرپرست بانک مسکن خبرداده،وام مسکن جوانان به چهارمیلیارد تومان رسیده است.

ولی نکته عجیبی که درموردپرداخت وام مسکن وجوددارد این است که متقاضیان پس از15سال می تواننداین وام رادریافت کنند!یعنی افتتاح حساب درسال جدیدیعنی 1402ودریافت وام درسال1417!

با وجودچشم اندازافزایشی تورم که درکشور وجود داردوهمچنین درسال های اخیررشدبی حساب وکتاب قیمت مسکن ،این مبلغ15سال دیگرمی تواندبرای خریدیک واحدمسکونی کافی باشد؟

برمبنای اولین آمارهایی که بانک مرکزی ازتحولات بازارمسکن شهرتهران منتشرکرده وومختص سال 1396است،دراین کلانشهرمتوسط قیمت هرمترواحدمسکونی حدود5میلیون88هزارتومان بوده است؛این درحالی که آخرین برآوردهای این نهادکه آذرماه سال 1401بازمی گردد،بیان می کند درشهرتهران متوسط قیمت مسکن به حدود48میلیون و73هزار تومان درهرمتررسیده است.یعنی درفاصله سال های 1396تا 1401تقریبا844درصدافزایش قیمت راتجربه کرده است .

هرچندازاین تاریخ ازتورم مسکن دیگرآماری اعلام نشده،ولی کارشناسان معتقدندقیمت مسکن تا الان همچنان روندافزایشی داشته وپس ازاین هم صعودی خواهد بود.

به این ترتیب ممکن است درحال حاضرچهارمیلیاردتومان مبلغ مناسبی برای خرید مسکن دربعضی از نقاط پایتخت محسوب می شود ولی با توجه به تورم اقتصادایران وتجربه سال های آخر،15سال دیگراین مبلغ حداقل نیازبرای هزینه مسکن را نیز برآورد نخواهد کرد.

 

 

 

هموطنان عزیزوگرامی نظرات خودتان رازیراین خبرکامنت کنید.

 

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support