بررسی علل کسادی دربازارآهن! | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

بررسی علل کسادی دربازارآهن!

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 12709 بازدید
بررسی علل کسادی دربازارآهن!

تغییرات درقیمت آهن خام می‌توانداثری موج داردرکل اقتصاد داشته باشد.درضمن ممکن است برقیمت مصالح ساختمانی نظیرقیمت تیرآهن،میلگرد،ورق گالوانیزه گرفته تاخودرو وتمام کالاهای مصرفی تأثیربگذارد.

قیمت آهن خام،مانند بسیاری ازکالاها توسط عرضه وتقاضا برای این ماده تاحدزیادی تعیین می‌شود.ودرضمن عوامل دیگری که برقیمت آهن خام تأثیر می‌گذارد عبارت اندازتعرفه ها ومالیات ها،مسائل سیاسی ویاتغییرات مصنوعی ناشی ازفعالیت های دلالان ونیروهای مشابه دربازار،به همین علت کسب وکارهایی که به صنعت آهن متکی هستند،بیشتربه این تغییرات قیمت توجه می کنند.چون که این تغییرات بر سطح درآمد کسب وکارها نیزتأثیرخواهدگذاشت.

میزان تقاضا یکی ازمؤلفه‌های کلیدی می‌باشد.درواقع یکی ازعوامل اصلی مؤثربرقیمت آهن خام تقاضا برای آهن ومحصولات مرتبط می‌باشد.زمانی که تقاضای خریدقطعات آهنی وفولادی افزایش یابددرکنارآن قیمت ها هم افزایش پیدا می‌کند.درصورتی که بازه‌های زمانی باتقاضای کم باعث کاهش قیمت این کالاها می‌شود.

به طورمثال،دراواخرقرن20وابتدای قرن21رونق ساخت وسازدرآسیا باعث شدکه قیمت فولادوآهن خام به طورچشمگیری افزایش یابد.باتوجه به اینکه باکاهش فعالیت های عمرانی وساختمانی،تقاضا برای آهن خام نیز کاهش می یابدوبه طورقطعی این اتفاق باعث کاهش قیمت این کالاخواهدشد.

عوامل بسیارزیادی وجود داردکه می تواند به افزایش یا کاهش تقاضای آهن چه درسطح ملی وچه جهانی کمک کند.به ویژه یکی ازاین عوامل که می‌توانیم به آن اشاره کنیم اقتصاددرسطح کشوریا درسطح جهانی است.تغییروضعیت اقتصاد،بیشتردرتغییرات تقاضا برای محصولات وفرآورده های ساخته شده ازآهن وفولادرخ می‌دهد.

به طورمثال،اگردریک جامعه ساخت وساز ساختمان به دلیل مواجه شدن بادوره رکود،کاهش یابد به این معنی است که شرکت های تولیدکننده کالاهای فولادی که درساخت وسازمورداستفاده قرارمی‌گیردبایدعملیات تولیدوارائه محصولات خودراکاهش دهند.به همین دلیل آنها آهن کمتری خریدخواهندکردوبه این روال نیزتأمین کنندگان برای فروش محصولات خود،به کاهش قیمت آهن روی می‌آورند.

 

 

 

همراهان همیشگی ملکیتا لطفاًنظرات خودتان رادرموردهمین خبرکامنت کنید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support