وزارت راه:درتلاشیم بازارمسکن راساماندهی کنیم | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

وزارت راه:درتلاشیم بازارمسکن راساماندهی کنیم

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 15390 بازدید
وزارت راه:درتلاشیم بازارمسکن راساماندهی کنیم

به گزارش ملکیتا،روح الله اکبری اظهارکرد:درتلاشیم با جهش تولیدمسکن،عرضه وتقاضا را افزایش دهیم ودرضمن بامدیریت تقاضاهم دربازارخریدوفروش وهم بازارعرضه،ساماندهی بازارمسکن را رقم بزنیم.

وی ادامه داد:با توجه به این موضوع که 15اردیبهشت تا 15شهریور اوج جابه جایی مستأجران است،ساماندهی بازاراجاره دردستورکاراست که درنشست شورای عالی مسکن استان این مهم وعملیات ساماندهی بازاراجاره بها موردبحث وتبادل نظرقرارگرفت.

وی افزود:دراین نشست موضوع ساماندهی بازاراجاره با استفاده ازابزارهای قانونی وعرضه خانه های خالی به بازارمسکن برای بالارفتن عرضه موردقبول قرارگرفت،درضمن قرارشد شهرداری ها ومدیران عامل عمران شهرهای جدید ابزارهای شناسایی خانه های خالی رافعال کنندودستگاه های خدمات رسان مانندبرق،آب وگازبرای شناسایی واحدهای مسکونی خالی به دستگاه ها کمک لازم را برسانند.

مشاوروزیرراه وشهرسازی با تأکیدبراینکه مجموعه اقدامات کمک به بازارعرضه مسکن است بیان نمود:قرارشده است فعالیت بنگاه های املاک غیررسمی رصدوازفعالیت آنها جلوگیری شود،چون عمده ترین قسمت قیمت سازی ها توسط بنگاه هاومشاوران املاک انجام می شودکه ضروری است بنگاه های مختلف دربازارمسکن شناسایی شوندوبا این کارازقیمت سازی های غیرواقعی دربازارمسکن جلوگیری شود.

وی همچنین با اشاره به ساماندهی وشناسایی سایت هایی که به قیمت سازی غیرواقعی مسکن دامن می زننداضافه کرد:قرارشدکنترل لازم را دراین خصوص انجام شود،به همین منظور لازم است کارشناسان بخش صنعت،معدن وتجارت واستانداری تهران طبق شرح وظایف خودکنترل بازارمسکن را به عهده بگیرند.درضمن این جلسه برای کنترل شیوه عملیات سازی کاروهماهنگی بین دستگاه ها تشکیل شد.

 

 

 

 

منتظرنظرات گرانبهای شما عزیزان درزیراین خبرهستیم.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support