درتهران بازارآپارتمان های میانسال داغ شد !! | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

درتهران بازارآپارتمان های میانسال داغ شد !!

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 13985 بازدید
درتهران بازارآپارتمان های میانسال داغ شد !!

به گزارش ملکیتا بازارمسکن درشهرتهران درروزهای اخیرباافزایش نسبی عرضه مواجه شده است.درفروردین ماه بسیاری ازمالکان که ازفروش امتناع می کردندآپارتمان های خودرا به فروش گذاشته اند.قسمتی ازافزایش تمایل برای عرضه وایجادآرامش بازارمسکن به ثبات قیمت ارزوکاهش نرخ تورم مربوط می شود.

درشرایط فعلی بازارآپارتمان های میان سال ومیان متراژنسبت به واحدهای نوساز ازرونق بهتری برخورداراست.طبق بررسی ها سه عامل کاهش ساخت وساز،افت قدرت خریدوشکاف ایجادشده بین واحدهای نوسازباآپارتمان های قدیمی ومیانسال درافزایش معاملات واحدهای 6تا 15سال اثرگذاربوده است.

درضمن ازکل خریدوفروش های شهرتهران سهم واحدهای 6تا15سال34درصدوسهم واحدهای مسکونی کمتراز5سال29درصداست.درصورتی که آپارتمان های مذکور9سال قبل 58درصدمعاملات را به خود اختصاص می داد.

این آمارحکایت ازآن دارددرمقایسه با9سال قبل تقاضا برای واحدهای میانسال تغییرزیادی نداشته ودرواقع کاهش معاملات واحدهای نوسازبا بالا رفتن خریدوفروش آپارتمان های قدیمی همراه شده است.

سهم آپارتمان های با عمربنای 16سال به بالا از13.3درصد9سال قبل به 37درصد درحال حاضرافزایش یافته است.

دولت تلاش داردبه دنبال نوسانات بازارمسکن با برنامه هایی مانندافزایش ساخت وساز واعمال مالیات،عرضه مسکن راافزایش دهد.درسال جاری دولت قصد دارد2000میلیاردتومان مالیات ازمالکان خانه های خالی بگیردالبته به گفته مسئولان هدف،افزایش درآمدهای دولت نیست بلکه بالابردن عرضه به منظورکنترل بازارمسکن واجاره بهاهدف غایی محسوب می شود.

ازآذرماه 1399قانون مالیات برخانه های خالی تصویب شد اما به دلیل ضعف درمکانیزم دقیق شناسایی،هنوز اجرای این قانون شکل جدی به خودنگرفته است.به خاطرهمین درروزهای اخیرمسئولان دولتی به مالکان خانه های خالی اعلام کرده اندکه از15شهریورماه قانون مالیات برخانه های خالی با قدرت بسیارواردفازاجرا خواهدشد.

 

 

 

هموطنان عزیز وگرامی  لطفاًنظرات خودتان رادرزیراین خبرکامنت کنید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support