مالکانی که قراردادهای اجاره بیشترازدوسال امضا کنندتشویق می شوند | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

مالکانی که قراردادهای اجاره بیشترازدوسال امضا کنندتشویق می شوند

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 15141 بازدید
مالکانی که قراردادهای اجاره بیشترازدوسال امضا کنندتشویق می شوند

سیدجوادسادات گفت:قسمتی ازبسته تدوین شده برای ساماندهی بازاراجاره شامل گشت هایی است که ازطریق اتحادیه اصناف ومشاوران املاک باپشتیبانی وزارت راه وشهرسازی اجراشده است.

مشاورمسکن وشهرسازی افزود:دردوره جدیدضرورت داشت تا ازچندین وجه به بازارمسکن ورودکنیم که یکی ازآن وجوه  به روزرسانی قوانین وبخشی دیگراقدامات اجرایی است.

وی توضیح داد:درموردبه روزرسانی قوانین طرح دوفوریتی به مجلس ارائه شده که دردستورکاراین هفته نمایندگان مجلس قرارداردکه امیدواریم به تصویب برسد.

سادات بیان نمود:لایحه مالیات برمعاملات مکرر درهیأت دولت آماده وبه مجلس ارائه شده است که نیازاست درخصوص این لایحه نمایندگان همکاری لازم را با دولت داشته باشند.

مشاوروزیرراه وشهرسازی چندین اقدام فوری برای ساماندهی بازارمسکن عنوان نمود که شامل شناسایی خانه های خالی وعرضه آن به بازارمسکن وهمچنین ساماندهی بنگاه های مشاوراملاک بدون مجوزمی باشد.

وی گفت :شناسایی بعضی ازخانه های خالی توسط سامانه های دراختیاردولت انجام شدکه ابتدابرای مالکان حقیقی وحقوقی 100خانه خالی،سپس50خانه خالی وپس ازآن کمترازاین تعدادبرگه تشخیص مالیاتی صادرشد

مشاوروزیرراه وشهرسازی اعلام نمود که جلساتی با استانداری ووزارت کشورتشکیل خواهیم دادوبرای استفاده ازظرفیت شهرداری برای ساماندهی مشاوران املاک بدون مجوز تصمیم نهایی را خواهیم گرفت.

وی ازدیگراقدامات پیش روراساماندهی سکوهای معاملات املاک عنوان وتأکیدکرد:ما درتلاشیم تا باهمکاری دوسکوی معاملات املاک کشوراصالت آگهی هارا داشته یاشیم وازدرج قیمت گذاری های غیرواقعی جلوگیری کنیم.

سیدجوادسادات درمورد پویش صاحبخانه خوب وبنگاه معاملات امین گفت:برای قراردادهای بلندمدت ابزارتشویقی درنظر گرفته ایم ولایحه ای که به مجلس داده ایم برای مالکانی که قراردادهای 2تا3ساله منعقدکنندومبلغ رهن خانه رادربانک قراربدهندمعافیت های مالیاتی درنظرگرفتیم.مقرراست تا نرخ سودبرای این متقاضیان افزایش یابد.

 

 

 

 

هموطنان عزیزوگرامی نظرات خودتان رادرزیراین خبرکامنت کنید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support