شروع فروش متری مسکن درتهران به زودی!! | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

شروع فروش متری مسکن درتهران به زودی!!

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

11 ماه پیش 13475 بازدید
شروع فروش متری مسکن درتهران به زودی!!

به گزارش ملکیتا،امروزدرنشست خبری سید مهدی هدایت بیان نمود:سه اولویت مهم دردستورکارسازمان نوسازی شهرتهران قرار دارداعم ازتسریع درفرآیندنوسازی بافت فرسوده،پیگیری بازآفرینی مکانهای ناکارآمدماننداسلام آباد،ده‌ونک،آجرپزی منطقه 19و....ودرضمن تسهیل درروندخانه‌دارشدن مستأجرین بااولویت ساکنین دربافت فرسوده می‌باشد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهرتهران تصریح کرد:چنانچه درسطح کشوردولت باشهرداری‌هاهمکاری داشته باشد،شهرداری‌هامی‌تواننددرشهرهافرآیندنوسازی وساخت مسکن راتسهیل کنندواین موضوع درخانه دارشدن افرادمؤثرمی‌باشد.

وی بااشاره به اینکه درسطح شهرتهران محورهای بازآفرینی افزایش یافته است بیان نمود:دراین حوزه درگذشته 3شاخص پیش بینی شده بودکه الان به 27شاخص رسیده است وبراساس برنامه ریزی‌های انجام شده طی یک ماه آینده محدوده های جدیدبازآفرینی ابلاغ خواهدشد.

 

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!
 

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!
 

سیدمهدی هدایت با توجه به شروع طرح پویش محله امن ومشارکت بیشتراز400کارشناس جهت آموزش به ساکنان درمحدوده بافت فرسوده اظهارنمود:تصمیم داریم درقالب این موضوع به 126هزارپلاک به صورت مستقیم ورودپیداکنیم وباگفتگوبا ساکنان آنها،وبه مشکلات افراددرفرآیند نوسازی وبازسازی خانه‌هایشان دربافت فرسوده رسیدگی کنیم وهمین موضوع دربرنامه‌ریزی‌هاجهت نوسازی بافت فرسوده مؤثرمی‌باشندوبااعلام خانواده‌ها وورودشهرداری تهران موانع نوسازی حل وفصل خواهدشد.

وی درموردسیاست‌های شهرداری تهران درقالب قرارگاه جهادی مسکن گفت:دراین حوزه سیاست ماتسریع درفرآیندنوسازی وصدورپروانه به مالکین به ویژه دربافت‌های فرسوده خواهدبود.

هدایت درجواب به این سؤال که آیاباغ‌راه حضرت زهرادردوره قبل مدیریت شهری به بهرداری رسیده است یاخیربیان نمود:مسیراین باغ‌راه9.5کیلومتراست ودرمحدوده‌های مناطق17و18قراردارد ودراین دوره این باغ‌راه باتغییراتی روبروبوده است.

درضمن درموردآخرین وضعیت فروش متری مسکن درشهرتهران نیزگفت:دراین موردمامنتظرصدوراوراق سلف اسلامی هستیم همین که ازسوی وزارت اقتصادمجوز‌های لازم داده شود این طرح اجرا خواهدشد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر‌تهران درجواب این سؤال که متراژواحدهای مسکونی درمحلات الگو به چه میزان خواهدبودگفت:به طورقطعی‌این واحدهازیر75نخواهندبودوبرخی ازاین واحد‌هادوخوابه خواهند بودواستانداردهای موردنیاز دراین واحدهادرنظرگرفته شده است.

 

 

 

 

هموطنان عزیز لطفاًنظرات گرانبهای خودتان را درزیرهمین خبرکامنت کنید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support