احداث 50شهرک مسکونی وساخت 27شهرجدیدساحلی!! | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

احداث 50شهرک مسکونی وساخت 27شهرجدیدساحلی!!

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

11 ماه پیش 12182 بازدید
احداث 50شهرک مسکونی وساخت 27شهرجدیدساحلی!!

به گزارش ملکیتا،دربیست وسومین نمایشگاه بین‌المللی که تمام شرکت‌های داخلی وخارجی حضورداشتند مهرداد بذرپاش بیان نمود:درحال حاضرفراوانی تولیدات ایرانی ومصالح ساختمانی گسترده‌ترازمرزهای ایران وبه خارج ازمرزهای ایران کشیده شده است واین خودبیانگر رشدبسیار عالی درصنعت ساختمان می‌باشد.

مهردادبذرپاش تأکیدنمود که علاوه برقانون جهش تولیدوبرنامه رئیس جمهور،تولید سالانه یک میلیون واحدمسکونی نیاز کشوراست وهمچنین احداث یک میلیون واحدمسکونی ورونق گرفتن تولیدمسکن را برای فعالان صنعت ساختمان دراین حوزه را یک تضمین بسیارعالی برشمرد.

رشد 40درصدی صدورپروانه ساختمانی دربافت‌های فرسوده 

ازدیگرفعالیت های دولت برای رونق تولید مسکن ،ارائه تسهیلات دربافت‌های فرسوده برای تحریک طرف تقاضا،به وجودآوردن مکانیزم‌های شهرسازانه برای رونق ساخت وسازمی‌باشد.

بذرپاش ادامه داد:همانطورکه مشاهده می‌کنیم دربافت‌های فرسوده صدورپروانه ساختمانی 40درصدافزایش یافته است که بعداز ابلاغ بسته 19بندی رشد بسیارعالی داشته است.

وی گفت :توسعه شهرها درچارچوب قوانین ومقررات شهری یکی دیگرازسیاست‌های وزارت راه وشهرسازی است.

وخبر مهم دیگر بذرپاش تصویب احداث 50شهرک مسکونی و27شهرجدید ساحلی بود وااظهارنمود:این مصوبات ظرفیت بسیارمناسبی برای فعالان صنعت ساختمان می‌باشد که لازم است از این ظرفیت‌ها بهترین استفاده راشود.

 

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!
 

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!
 

ساختن خانه‌های یک طبقه حیاط دار

بذرپاش یکی دیگراز برنامه های وزارت راه وشهرسازی را اتخاذسیاست‌های جدیددرقسمت مسکن روستایی عنوان کرد وگفت:یکی دیگرازسیاست‌های مادردولت ساخت واحدها‌ی یک طبقه ویلایی است که لازم است درساخت آنها ازنمادهای تمدنی ایران زمین بهره کافی ببریم.

درضمن یکی دیگرازسیاست‌هایی که دردستورکارقرار دارد،اتخاذ سیاست‍های کاهش مصرف انرژی درواحد‌های مسکونی،بازارسازی متفاوت برای صنعت ساختمان،خریدانبوه مصالح ساختمانی می‌باشد.

وی ادامه داد:ازدیگرموضوعاتی که دردستورکارداریم وقراراست درسفرهای خارجی ومیزبانی ازمهمانان خارجی این موضوع موردتوجه قرارگیرد همان صادرات مصالح ساختمانی می‌باشد.

بذرپاش ازتأسیس نمایشگاه دائمی درشهردمشق وهمچنین ارائه پیشنهادآن به دولت سوریه خبرداد.

 

 

 

 

هموطنان عزیزوگرامی لطفاًنظرات گرانبهای خودتان را درزیرهمین خبرکامنت کنید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support