قیمت مسکن در تهران زیر و رو شد!!! | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

قیمت مسکن در تهران زیر و رو شد!!!

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

9 ماه پیش 8772 بازدید
قیمت مسکن در تهران زیر و رو شد!!!

به گزارش ملکیتا،براساس آمارها،درسال 96درمنطقه 5تهران میانگین اجاره‌بهای ماهیانه هرمترمربع مسکن معمولی معادل30هزارتومان بوده است.موقعیت جغرافیایی یکی ازعوامل متعددی می‌باشد که برقیمت مسکن وهمچنین اجاره‌بها مؤثرمی‌باشد.مسکن‌هایی که درمناطقی هستندکه بادسترسی آسان به خدمات عمومی مانندمدارس،فروشگاه وغیره قراردارند،اجاره بالاتری دارند.درضمن،اگر مسکن نزدیک به مناطق کاروصنعت باشددراجاره مسکن تأثیر قابل توجهی دارد.

وضعیت اقتصادی کشوروتغییر فصل‌ها ،عرضه وتقاضای بازارمسکن نیز ازدیگر عوامل مؤثر برقیمت واجاره‌بهای مسکن می‌باشد.درسال 96درمنطقه 5تهران اجاره بهای ماهانه هرمترمربع مسکن معمولی حدود30هزارتومان بوده است ودرمنطقه 9تهران این مبلغ حدود20هزارتومان بوده است ودرمنطقه 22حدود20هزارو200هزارتومان بود.

درحال حاضرمتوسط اجاره‌بهای ماهانه هرمترمربع مسکن معمولی استیجاری درمنطقه 12تهران که قبل به عنوان تهران قدیم نیزمی‌توان یادکردکه اجاره آن به250تا260هزارتومان رسیده است.امسال بازاراجاره پایتخت،نسبت به اجاره دوسال گذشته تورم کمتری را تجربه می‌کند.

درحال حاضرطبق اطلاعات قیمتی ثبت شده درفایل‌های موجود دربازاراجاره درمنطقه 5برای آپارتمان‌های جدیدمتری 290هزارتومان رسیده است.برای منطقه 9هم به متری 260هزارتومان ودرمنطقه 22به متری 270هزارتومان رسیده است.این اعداد بیان کننده کاهش محسوس فاصله اجاره بها بین این مناطق هستند .

براساس تحقیقات زمانی که دوسال قبل به طورمتوسط هرسال اجاره مسکن درتهران بیشتراز40درصدرشدکردودربرخی ازماه‌هاحتی از50درصد رشدبیشتری داشته است ولی درتابستان سال جاری نسبت به تابستان سال گذشته این تورم حدود30درصدبوده است.

 

 

 

هموطنان عزیزلطفاًنظرات گرانبهای خودتان را درزیرهمین خبر با ماوهمراهان همیشگی ملکیتا به اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support