پلمب بنگاه های مسکن متخلف آغاز شد!! | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

پلمب بنگاه های مسکن متخلف آغاز شد!!

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

8 ماه پیش 5173 بازدید
پلمب بنگاه های مسکن متخلف آغاز شد!!

به گزارش ملکیتا،حسین جنتی،مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران باتوجه به این که مهم‌ترین عامل ریزش قیمت مسکن برخورد بامشاوران املاک سوداگر وغیرمجاز وپلمب آنها بوده بیان کرد:درتهران میزان ریزش  قیمت مسکن به 25درصدرسیده است.

درموردتعدادواحدهای مسکن ملی درتهران گفت:دراستان تهران درمجموع 497هزارواحدمسکونی برنامه ساخت داریم که قسمتی ازآن واحدهای نهضت ملی هستندوقسمتی دیگرمربوط به پروژه‌‌های بازآفرینی شهری است که عملیات ساخت340هزارواحدشروع شده است.

درحال حاضردراستان تهران 160هزارنفربرای پروژه واحدنهضت ملی تأییدنهایی راگرفته‌اند وبرای 120هزارنفرزمین فراهم شده است که حدود43هزارواحدآن به بازآفرینی شهری ارتباط دارد.

 

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!
 

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!
 

درضمن درموردقیمت‌ها دربازارمسکن ،جنتی اظهارنمود:مهمترین علت ریزش قیمت مسکن که ازشهرهای حومه به شهرتهران هم رسیده همان برخوردبامشاوران املاک غیرمجازاست وبیشتراز1600واحدمشاوراملاک غیرمجازرا پلمب کردیم وازسوداگری دراین مشاوران املاک جلوگیری کردیم واین کار دربازارمسکن تأثیر خوبی داشته است وبرخورد با این مشاوران املاک ادامه خواهد داشت وبه صورت میانگین حدود30واحد مشاوراملاک غیرمجازدرهفته پلمب می‌شود.

جنتی درپایان بیان کرد:یکی ازدلایل ریزش قیمت ها عرضه مسکن می‌باشد که درحال انجام است وبعضی از پروژه هادرحال بهربرداری هستندودلیل دیگر که باعث افزایش عرضه مسکن شده برخورد با مالکان خانه‌های خالی بوده است که تمام آنها به سازمان امورمالیاتی معرفی شدندودرآخر مهمترین دلیل ریزش قیمت‌هابرخورد بامشاوران املاک سوداگروغیرمجازبوده است.

مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران گفت :میزان کاهش قیمت مسکن درتهران به 25درصد هم رسیده است.

 

 

 

هموطنان عزیز لطفاًنظرات گرانبهای خودتان راباماوهمراهان همیشگی ملکیتا به اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support