خبر مهم برای متقاضیان مسکن ملی تهران!!! | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

خبر مهم برای متقاضیان مسکن ملی تهران!!!

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

8 ماه پیش 5816 بازدید
خبر مهم برای متقاضیان مسکن ملی تهران!!!

به نقل ازملکیتا،طی روزهای اخیراداره کل راه وشهرسازی استان تهران ازاختیاری شدن جابه‌جایی متقاضیان مسکن ملی اسلامشهربه رباط‌‌کریم وحل مشکل تأمین زمین مورداستفاده خبرداد.

اداره کل راه وشهرسازی استان تهران طی روزهای قبل درموردعدم تأمین زمین موردنیازبرای نهضت ملی مسکن دراسلامشهروانتقال متقاضیان این طرح به رباط کریم پیامکی ارسال نمود.

متن پیامک به شرح زیرمی‌باشد:

متقاضی محترم طرح نهضت ملی مسکن با توجه به عدم تأمین زمین موردنیازدرشهرستان اسلامشهروهمچنین انتقال به شهرستان مجاوردر رباط کریم به خاطرظرفیت خالی که هست انتقال داده می‌شوید.

اداره کل راه وشهرسازی تهران درمورد ارسال پیامک جابه‌جایی متقاضیان نهضت ملی مسکن اسلامشهربه رباط کریم اعلام کرد:5500نفرازمتقاضیان نهضت ملی مسکن دررجنوب غرب تهران یعنی اسلامشهرورباط کریم تأییدیه نهایی شده‌اند.

روشن مدیرروابط عمومی راه وشهرسازی استان تهران بیان کرد:ما از طریق این پیامک به متقاضیان اطلاع داده‌ایم وهدف اصلی برای ارسال این پیامک همین موضوع بوده است.

این درزمانی بود که به فاصله 2روز بعدازارسال این پیامک حسین جنتی اظهارکرد:الزام جابه جایی تعدادی ازمتقاضیان مسکن ملی که از طریق پیامک به آنها اطلاع‌رسانی شده بود،منتفی است.

حسین جنتی ادامه داد:طبق بررسی‌های انجام شده وپیگیری اداره راه وشهرسازی استان تهران،ما درحال تأمین زمین موردنیازبرای ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن این متقاضیان هستیم.درضمن متقاضیان این اختیاررادارندکه تأمین زمین آنها ازاسلامشهربه رباط‌کریم منتقل شود.

درپایان حسین جنتی تأکیدنمود که این کاراختیاری بوده وهیچ الزامی درمورد آن وجودندارد.

 

 

هموطنان عزیزوگر امی لطفاًنظرات گرانبهای خودتان راباماوهمراهان همیشگی ملکیتا به اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support