رکود شدید در خرید و فروش مسکن / چرا مردم دیگر خانه نمی‌خرند؟ | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

رکود شدید در خرید و فروش مسکن / چرا مردم دیگر خانه نمی‌خرند؟

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

7 ماه پیش 2382 بازدید
رکود شدید در خرید و فروش مسکن / چرا مردم دیگر خانه نمی‌خرند؟

به گزارش ملکیتا،درمورد بازارمسکن تازه‌ترین آمارهامنتشرشدکه براساس این آمار تعدادی ازکارشناسان عنوان می‌کنندرکودشدید تقاضا،به شدت بازاررادرگیرکرده است.وهمچنین رکودشدیددرخریدوفروش مسکن به وجودآمده است.

مشاوران املاک معتقدندکه قیمت بالای مسکن فقط به خاطراین موضوع است که کسی توان خریدمسکن ندارد.اگرهم قیمتی دربازارمسکن کاهش یافته،دلیل آن اتفاقی نیست که درسیاست‌گذاری  مسکن نبوده،بلکه به دلیل کاهش شدیدقدرت خریداست.

درحال حاضر،طبق گفته فعالان بازارمسکن،قدرت خرید برای کسانی که دفعه اول قصدخریدخانه دارند به صفررسیده است واگرهم کسی قصدخریدوفروش ملک داشته باشد بیشتر برای تبدیل متراژملک خوداست.

دلیل اینکه مردم دیگرخانه نمی‌خرندچیست؟

کارشناس بازارمسکن،فرشیدپورحاجت معتقد است برای خریدمسکن شرایط مالی مردم مناسب نیست وهمین موضوع باعث شده که درماه‌های گذشته نیز دربازارمسکن قیمتها کاهش داشته باشد.

وی بیان کرد:درحال حاضرقشرمصرفی،کارمند،کارگردیگرنمی‌توانند صاحب مسکن شوند.

کارشناس بازارمسکن گفت:اگرخواستیم به مردم کمک کنیم که برای خرید مسکن کمبود نقدینگی نداشته باشند 2روش درنظر داریم،اول اینکه افزایش وام بانکی داشته باشیم وافزایش دستمزدوحقوق،ولی وام‌های بانکی شرایط خوب ومناسبی برای متقاضیان مسکن فراهم نمی‌کند.واین موارد باعث شده که مردم توان خرید مسکن نداشته باشند.

عضوهیأت علمی دانشگاه آزاداسلامی،شهریارشقاقی بیان کرد:درحال حاضر مشخص است که مردم پول لازم برای تهیه خانه راندارندوقیمت‌ها دربازارنیزکاذب است.بازارمسکن بایدبه صورتی تنظیم شودکه متناسب با دخل وخرج مردم باشدودرضمن شاهدکاهش قدرت خریدآن‌هاباشیم

 

 

 

 

هموطنان وهمراهان عزیزملکیتا لطفاًنظرات گرانبهای خودتان را درزیرخبرکامنت کنید

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support