واکنش بازارمسکن به کاهش قیمت ارز | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

واکنش بازارمسکن به کاهش قیمت ارز

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 18550 بازدید
واکنش بازارمسکن به کاهش قیمت ارز

درروزهای اخیربرخلاف تصورات ،بازارمسکن دچاررکودشده است درصورتی که به طورمعمول درروزهای منتهی به پایان سال،خریدوفروش خانه رونق داشت.مشاوران املاک می گوینددرفازاول افت ادامه دارقیمت ها دربازارارز،جلوی بزرگترشدن حباب نرخ های پیشنهادی راگرفته وحتی به کاهش15درصدی نرخ های پیشنهادی منجرشده است.درفازدوم هم ممکن است شاهدکاهش قیمت های پیشنهادی درسطح کلی بازارباشیم.

ریزش قیمت ارزکه روز قبل هم ادامه پیدا کرد،برآوردهاازآینده بازارملک رابه چالش کشید.تعدادی ازکارشناسان مسکن که بیشتر مواقع برطبل گرانی می کوبند این مسئله رابیان کردندکه مسکن ازبازارهای موازی جامانده ودرسال آینده با رشدمواجه می شود؛این درحالی است که نرخ خانه درتهران طی یک سال اخیربیشترازنرخ تورم عمومی افزایش یافته است .

طبق آخرین آماردرتهران میانگین قیمت هرمترخانه به55میلیون تومان رسیده که دریک سال اخیرافزایش66درصدنشان می دهد؛درصورتی که تورم عمومی سالیانه47درصدوتورم نقطه به نقطه53درصدبود.درپایتخت درواقع مسکن13درصدبالاترازسایرکالاها رشدقیمت داشته است.بنابراین فرضیه گرانی مجدد چندان زیادمنطقی نیست.

مشاوران املاک شهرتهران هم معتقدندکه درسال آینده ظرفیتی برای رشدمجدداین بازاروجودندارد.به ویژه این که بازارهای موازی مثل ارزونهاده های ساختمانی درروزهای آخردچارافت قیمت شده اند.

امادرشهرتهران آخرین وضعیت بازارمسکن گویای آن است که معاملات کمترانجام می شود.ازحدود10روزقبل که روندکاهش قیمت ها دربازار ارزشروع شده هردوگروه خریداروفروشنده معاملات رابه حالت تعلیق درآورده اند.البته بسیاری ازافرادی که قیمت های غیرمتعارف برای واحدهای خوددرنظرگرفته بودندقیمت هاراکمترکردند.

همانطورکه واسطه های ملکی می گویندبا توجه به ماهیت دیرپذیری بازارمسکن،عاملان این بازارمدت زمانی درانتظارنتایج تأثیربازارهای موازی می مانندودرصورت ایجادثبات دراقتصاد کلان به ویژه بازارارز،کنترل بازارمسکن برای سال1402متحمل ترین سناریوخواهدبود.

هموطنان عزیزوگرامی نظرات خودتان رازیراین خبرکامنت کنید

 

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support