جزئیات ساخت مسکن 25 متری در یک منطقه تهران | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

جزئیات ساخت مسکن 25 متری در یک منطقه تهران

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

9 ماه پیش 10030 بازدید
جزئیات ساخت مسکن 25 متری در یک منطقه تهران

به گزارش ملکیتا،مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران،باقرپورازساخت 20هزارواحدمسکونی 25متری درمنطقه 19خبردادوبیان کرد:درمحدوده خلازیراین واحدهای 25متری ساخته خواهد شد.

حدود3هفته بعدازتکذیب طرح مسکن25متری که ازطرف وزارت راه وشهرسازی نشست خبری توسط خشایار باقرپور،مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران برگزارشد.

باقرپور دراین نشست خبری بیان کرد:ماموضوع مسکن 25متری وتکذیب‌های دولت راتأییدمی‌کنیم وقبول داریم که این طرح هیچ ارتباطی باطرح‌های مسکن سازی دولت نداردوهمچنین اززمین بانکی ووام بانکی دولتی استفاده نمی‌کنیم.

 

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!
 

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!
 

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران بیان نمود:برای عملیاتی شدن مسکن اقتصادی دوونیم سال کارمطالعاتی انجام شده وادامه داد:درمورد این طرح بادولت تعامل داریم وهیچ تقابلی باآنهانخواهیم داشت.ماتصمیم داریم بخشی ازنیاززوج‌های جوان درابتدای تشکیل زندگی را فراهم کنیم.

باقرپورگفت:30تا40هزارواحدمسکن25متری دراستان تهران والبرزساخته خواهدشد،این واحدها درزمین‌های محدوده غرب وجنوب تهران وهمچنین غرب شهرکرج ساخته خواهدشد.

وی اظهار نمود که مجتمع‌های مربوط به خانه‌های 25متری3تا5هزارواحدی خواهدبود وتصریح کرد:این واحدها فقط مختص زوج‌های جوان می‌باشدوبه آنها واگذارمی‌شودوطبق آیین‌نامه مربوطه واگذاری آن به افراد مجرد ممنوع است.

باقرپور ازتقاضای حدود10هزار واحدی برای ساخت مسکن‌های 25متری خبردادواظهارنمود:درحال حاضرازبعضی ازدستگاه‌های اقتصادی تقاضاداریم و10هزارواحدثبت خرید به وجود آمده است درصورتیکه که نه به داراست ونه به بار!!

درنهایت این واحدها مناسب زوج‌های جوان است که دراصل فقط تصمیم د اشته باشند که درآن به مدت دو سال سکونت داشته باشندوبعدازاینکه صاحب فرزند شدندآن راواگذارمی‌کنند.

 

 

 

هموطنان وهمراهان همیشگی ملکیتا لطفاًنظرات خودتان رادرزیر همین خبرکامنت کنید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support