انبوه سازی،املاک ومستغلات دراولین معاملات فرابورس | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

انبوه سازی،املاک ومستغلات دراولین معاملات فرابورس

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 15889 بازدید
انبوه سازی،املاک ومستغلات دراولین معاملات فرابورس

نگاهی به کارنامه فرابورس ایران در بهمن ماه امسال نشان می دهد طی 19روزمعاملاتی تعداد141میلیاردو608میلیون ورقه بهاداردر6میلیون و812هزارنوبت به ارزش10987هزارو712میلیاردریال خریدوفروش دربازارهای فرابورس شده است.

این موضوع درحالی است که شاخص کل فرابورس نیزکه معاملات ماه گذشته یعنی بهمن ماه راازارتفاع21هزارو508واحدشروع کرده بود باثبت افت 6.8درصدی،درآخراین ماه به ارتفاع 20هزارو43واحدرسید.

نگاهی هم به وضعیت صنایع گوناگون دربهمن ماه دربازارهای فرابورس ایران نشان می دهد گروه انبوه سازی،املاک ومستغلات با42هزارو878میلیاردریال دادوستدسهم10درصدی ازارزش معاملات فرابورس راثبت نموده ودررتبه اول این بازاردربهمن ماه قرارگرفته است.

محصولات غذایی وآشامیدنی به غیرازقندوشکرنیزبا31هزارو765میلیاردریال دادوستدمعادل8درصد،فلزات اساسی با31هزارو404میلیاردریال دادوستدمعادل8درصد،موسسات اعتباری وبانکهابا30هزارو300میلیاردریال معادل 7درصد،سرمایه گذاری هابا28هزارو791میلیاردریال معادل7درصد ،محصولات شیمیایی با27هزارو801میلیاردریال معادل7درصد،  به ترتیب رتبه های دوم تا ششم ارزش معاملات فرابورس را دربهمن ماه سال 1401از آن خودکرده اند

 

 

نظرات خودتان رازیراین خبربامابه اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support